COVID-19 / Corona Virus

 

Det sker

- i klubberne 


  

9. oktober 2020

Hadsten Square Dance Club

Vi har i bestyrelsen for Hadsten Square Dance Club ladet medlemmerne selv bestemme om de tør danse. Vi har plads nok til at vi kan fuld ud opfylde alle regler.
Medlemmerne bestemte at vi i efteråret 20 IKKE danser – og at vi tager en afstemning igen til januar 2021.

Hadsten Square Dance Club / Anette Z. Jensen


9. oktober 2020

Fynske Round & Square Dancers

Fynske Round & Square Dancers danser ikke square dance i denne tid. Ingen har lyst at danse med visir eller mundbind, så derfor har jeg tilbudt danserne at lære dem at danse Round dance RUMBA.
Her kan de danse med deres egen partner – men… ikke mange har taget imod tilbuddet, så vi har blot et lille hyggehold på 4 par hver uge i 2 timer – og de kommer langt, skulle jeg hilse og sige!

Fynske Round & Square Dancers / Bente Knudsen


9. oktober 2020

Frederikshavn Square Dance Club

Frederikshavn Square Dance Club valgte at udsætte vores opstart 24. august til hen på efteråret. Mandag d. 28. september havde vi i bestyrelsen inviteret alle vore dansere til møde på vores dansested.
Her var alle enige om at vente til efter jul. Så i december vil bestyrelsen mødes igen og tage stilling til opstart i det nye år.
Vi håber, det bliver bedre med coronaen.

Frederikshavn Square Dance Club / Margit Kræmmergaard


10. oktober 2020

Hillerød Squaredancers

Vi i Hillerød er ikke startet endnu.
Vi længes efter det, men føler at det er uansvarligt, grundet bl.a af vores alder og den fortsatte smittespredning.
Lige nu har vi ikke planer om hvornår vi evt. skal starte.

Hillerød Squaredancers / Dorthe Nielsen


13. oktober 2020

Nørresundby Square Dance Club

Nørresundby Square Dance Club danser ikke på nuværende tidspunkt.
Vi mødes efter nytår og ser hvordan det hele ser ud, og tager derefter stilling til hvorvidt vi starter op med at danse.

Nørresundby Square Dance Club / Jon Andersen


13. oktober 2020

Trade By Square Dancers

Bestyrelsen har besluttet fortsat at afvente med opstart af dansen.
Vi har ikke på nuværende, de egnede lokaler, så anbefalet afstand kan overholdes, ligesom vi ikke har nogen garanti for hygiejnen på skolen. Derudover er mundbind og visir ikke nogen garanti for smittespredning.

Generalforsamling.
Vi har besluttet at gennemføre den manglende Generalforsamling i November – som er mere sikkert at holde, da det mest foregår siddende og ikke har de samme retningslinjer og anbefalinger. Det er samtidig en rigtig god anledning til at mødes og hilse på, og efterfølgende hygge os med vores egen medbragte mad og drikke.

Trade By Square Dancers / Finn Egholm Sørensen


14. oktober 2020

Fredensborg Square Dance Club

Vi har danset på begge vores hold siden 7. september med nogle enkelte retning linjer, som alle er enige om.
- Alle viser hensyn og man møder kun op når man er frisk
- Vi spritter hænder før og efter hver dans
- Der luftes godt ud løbende
- Brug af værnemidler er et individuelt valg
A2 holdet – holder afstand med brug af pinde.
C1 holdet - danser i faste squares (med fast udskiftning) og med let berøring.
Bestyrelsen havde inviteret til en dialog på holdet første undervisnings aften i uge 37 hvor alle bidrog med holdninger og følelser, samt hvad man havde set og hørt. Begge hold besluttede at begynde dansen samme aften. Vi har danset en god måned og alle er enige om, at det er dejligt at komme i gang igen, også selvom det ikke er som før.
Håndtering af pandemien er et individuelt anliggende og det er aftalt med vores callere, at når de dansere som har valgt at udskyde genoptagelse af square dansen, at dem tager vi naturligvis hensyn til. Til jer der har udskudt starten vil jeg gerne sige ”vi glæder os til at danse med dig, når du er klar til det”.
For bestyrelsen er den rigtige beslutning den, som hvert hold har truffet og derfor bliver justeringer taget op til drøftelse på holdene. Da holdene danser på forskellig vis har vi besluttet af aflyse juleafslutningen.
Hvis du er på Facebook er du velkommen til at besøge FredensborgSquareDanceClub, der kan du se hvordan A2 holdet danser med pinde. I begyndelsen er det både mærkeligt og svært, men ændres hurtigt og føles som en god måde at holde afstand på.
Ovennævnte fungerer for os og skulle det inspirere til spørgsmål er du naturligvis velkommen til at kontakte os.
Vi ses i en square i fremtiden – sikke en dans vi skal ha’.

Fredensborg Square Dance Club / Ellis Nielsen


15. oktober 2020

Bredballe Dancers

Ovenpå Lottes opfordring vil jeg lige nævne hvordan vi er kommet igang i Bredballe.
Jeg skrev som formand for Bredballe Dancers til alle square dansere i starten af august, hvordan dans kunne startes og under hvilke forudsætninger.
1. Sundhedsmyndighedernes regler følges i den udstrækning det kan lade sig gøre
2. Håndsprit inden et tip
3. Alle skal danse med mundbind på
4. Afsprit efter tippet.
5. Hold afstand i pauserne
6. Kom ikke hvis du har det mindste symptom på sygdom
Danserne skulle melde tilbage om de var trygge ved at starte under disse forudsætninger.
Vi havde sidste år 3 square modern, så ideen med at holde danserne i hver sin square hele aftenen med et par ekstra i hver square var på bordet.
Det blev ikke aktuel, da kun 14 dansere meldte sig klar til at danse på de betingelser.
På 1.aften ville 1 danser danse med visir, det blev afvist, da kravet var mundbind. Denne danser valgte at stoppe i klubben.
Hun henviste til at DAASDC anbefaler både mundbind og visir.
Vi har sføli snakket sammen, caller og dansere, for det vigtigste var, at vi var trygge.
Vi er ikke trygge ved visir og ej heller ved handsker, så alle danser efter ovenstående regler.med mundbind på.
Vi uddeler mundbind og har håndsprit stående., den stol man vælger ejes for hele aftenen.
Aftenen afsluttes med at afspritte de brugte stole og borde samt evt. håndtag.
Vi kæmper lidt med skolerne, som med kort varsel lukker for aften undervisning. Vi har kunnet danse på vores private alternative dansested.
Efter efterårsferien håber vi igen at danse på vores normale dansested.
Det er har fungeret rigtig godt, men vi kan godt se, at klubberne har forskellige trygheds aftaler, så dans med andre klubber er lige nu ikke mulig.
Vi savner at kunne komme ud til danse i weekenderne.

Bredballe Dancers / Hans Pitters


18. oktober 2020

Roskilde Square og Linedance klub

Efter et udendørs klubmøde samt en afstemningsdoodle blev følgende besluttet:
Vi har valgt at lave 3 x opstart af Squaredance
1. gang er uge 37
2. gang er uge 43
3. gang er til januar 2021
Ved hver opstart vil vi danse de ”nye” dansere op igen. Så man skal ikke være bange for man har glemt det hele.
Alle har glemt det hele - Alle bliver samlet op.
Der er fuld forståelse for alle som vil vente af mange forskellige årsager. Hver dag bringer nye meldinger med sig, men vi vil forsøge at finde vores måde som vi er trygge ved. Vi laver en ny beregning af kontingent og danseafgift således, at man først betaler fra den dag man danser igen. Så begynd når man er tryg og har lyst.
Den første danseaften vil hvert hold aftale de hygiejneregler og hvilket sikkerhedsudstyr man ønsker at benytte. Vi vil givetvis se at der er forskel på om man vil danse med eller uden handsker / maske / visir. Det vil blive en personlig beslutning.
Man medbringer sprit/masker/visir til eget brug.
Dog ønsker vi følgende minimums regler
• Udluftning når man ankommer samt alle pauser.
• Afspritning af borde og kontaktflader ved ankomst. (Klubben har købt sprit og klude)
• Afspritning af hænder før og efter et tip.
• Udfyldelse af skema med dagens deltagere i det tilfælde der kommer smitte. Nogle hold fører lister andre anvender tilmelding via doodle.
• Hvis man ikke føler sig rask skal man melde afbud
Lige nu har vi 5 hold som danser.

Roskilde Square og Linedance klub / Jens Bo Toftegaard


18. oktober 2020

Næstved Square Dancers

På opfordring kan jeg oplyse at Næstved Square Dancers ligger helt stille. Vi har ikke danset siden februar. Vi har vores Troldedans tredje lørdag i januar - vi har ikke givet helt op endnu! Men jeg tænker tingene skal se noget anderledes ud for at vi tør gennemføre det .

Næstved Square Dancers / Helle Gravgaard


18. oktober 202

Slagelse Zealand Square Dancers

Lotte har bedt om at vi skriver hvad vi gør under corona pandemien.
Her er vores svar: Ingen ting.

Slagelse Zealand Square Dancers / Ruth Nielsen


19. oktober 2020

Bornholms Square Dance Klub.

Vi venter med at starte til det nye år.
Vi skal mødes til en hyggelig klubaften, hvor vi spise og skal snakke sammen her i november måned.

Bornholms Square Dance Klub. / Lene Due


20. oktober 2020

Brønderslev Square Dance Forening

Her i Brønderslev har vi valgt at starte forsigtigt op med den nye sæson. Vi holder afstand og spritter af både før og efter hvert tip.
Vi fører protokol over hvem der er mødt frem, således at hvis der sker noget, kan vi meddele det videre til dem der har været der den pågældende aften, sådan at man kan lade sig teste.
Vi har indtil videre valgt at aflyse alle øvrige arrangementer.

Brønderslev Square Dance Forening / Jørn Christensen


20. oktober 2020

Stoholm Square Dance Club

Bestyrelsen i Stoholm Square Dance Club inviterede til en forsinket afslutningsfest tirsdag den 15. september 2020 kl. 18.00.
16 medlemmer mødte op til en hyggelig aften med lækker mad.
Det var dejligt at mødes igen. Vi fik drøftet hvordan vi vil takle Corona krisen.
Vi dropper dansen i denne sæson, men for at holde kontakten ved lige vil vi holde en klubaften den 1. tirsdag i hver måned.
Bestyrelsen har sendt en indbydelse ud til både medlemmerne og passive medlemmer til den 3. nov. Det er et besøg på Staarup Bryghus. Vi starter med at spise smørrebrød. Derefter er der ølsmagning og rundvisning på stedet.
Den 1. december er der julekomsammen.

Stoholm Square Dance Club / Jytte Vendelbo


20. oktober 2020

Østjysk Square Dance Club

I ØSDC startede vi først i september med C1 og C2 dans, med mundbind eller visir, og rigelig med håndsprit, som Carsten er god til at orientere os om, at vi får gjort mellem hver dans. Vi spritter og tørrer borde af, lufter ud når vi kommer og går.
Vi er 13 til C1. og 11 til C2 hver anden mandag. Ved manglende dansere tager vi ikke afløsere ind udefra.
Vi starter op efter efterårsferien, med A2-dans og C1 indlæring, hver anden torsdag med 10 på hvert hold, på samme betingelser som om mandagen.
M / Plus og A1-holdene føler ikke for at starte op endnu, så derfor planlægger vi en aften, hvor vi kan være sammen uden dans, og få en snak om evt. opstart i januar.
Vi spørger igen alle dansere i uge 50 om evt. opstart i det nye år.

Østjysk Square Dance Club / Monica Møller


21- oktober 2020

Vordingborg Square Dance Club

Vi har besluttet at udsætte dansen til efter nytår. Der er blandt medlemmerne for stor usikkerhed på at begynde at danse på nuværende tidspunkt.
Vi vil mødes et par gange inden jul til hyggeligt samvær med spisning, men uden dans.

Vordingborg Square Dance Club - Preben Hansen


24. oktober 2020

Sydkystens Square Dancers

På generalforsamlingen den 26. juli besluttede medlemmerne foreløbigt at udsætte starten på danseaftenerne til efter efterårsferien og at tage beslutning om evt. yderligere udsættelse på et medlemsmøde den 1. oktober. På dette møde blev det besluttet foreløbigt at udsætte starten til efter nytår og at tage endelig stilling den 10. december, hvor vi efter planen vil mødes til julefrokost uden dans.

Sydkystens Square Dancers / Ulf Schlamowitz


26. oktober 2020

The Diamond

The Diamond havde ordinær opstart 31. august.
Bestyrelsen enedes om, at vi første aften kun ville mødes med medlemmerne og snakkede om hvilke forholdsregler, de syntes, var nødvendige for at de ville føle sig trygge ved at danse
Alle blev enige om, at vi skulle benytte mundbind eller visir, samt at vi sprittede hænder før, under og efter dansen. Ligeledes skulle vi hjælpe hinanden med afspritning af kontaktflader, stole og borde.
Og så selvfølgelig overholde retningslinjerne fra myndighederne.
Herefter startede næsten alle d. 7. september.

The Diamond / Lars Christiansen


15. november 2020

Hedens Squaredansere

I Hedens Squaredansere startede vi dansen den 3. september, med følgende retningslinjer.

 • Lad være med at hilse med knus, giv i stedet albue hilsenen.
  Er du det mindste syg eller i tvivl om, du kan være smittet, så bliv hjemme
  Vask hænder når du ankommer til Hjertet.
  Sprit hænderne af inden hver tip.
  I kaffen pausen, skal vi have en stol imellem os, medmindre vi er fra samme husstand.
  Hvis du bliver ramt af Corona, giv straks besked til bestyrelsen, så giver vi besked til alle medlemmer.
  Brug e.v.t. smittestop appen.
  Der danses så vidt muligt kun i en square pr. aften.
  Værnemidler som handsker, masker eller visirer er personlige og må gerne bruges. Skal dog selv medbringes.
  Klubben søger for masser af håndsprit og tørrer kontakt flader inden vi begynder at danse.

Vi tilbyder dans på 6 forskellige hold: begyndere, plus, A1, A2, A2 indlæring og C1 indlæring.
I bestyrelsen er vi enige om at squaredans i Hedens er et tilbud til alle der har lyst til/ mod til at danse. Det er et personligt valg. Som erfaren danser er man altid velkommen til at finde ind på et hold i klubben.
Vi har været 30 -35 dansere pr danse aften. Der er lidt flere medlemmer i klubben ca. 40 på nuværende tidspunkt. Det vil sige at vi lige nu har halveret vores medlemstal.
Det positive er at vi har fået 9 nye medlemmer i klubben og af dem er de 7 medlemmer der ikke har danset squaredans før.
Efter nedsættelse af forsamlingsantallet til 10, er klubben gået på pause. Vi håber, at det kun bliver de 4 uger, som regeringen i første omgang meldte ud. Vi afventer næste udmelding. Medlemmer efterspørger dans og savner det sociale fællesskab. Vores største håb er, at der snart kommer så meget styr på Covid 19, så vi alle igen kan mødes om dansen. Hvis Squaredans skal overleve kommer det til at kræve stor arbejdsindsats fra os alle.

 

Hedens Squaredansere / Linna


19. november 2020


Sydjysk Square Dance Kolding

Bestyrelsen i Sydjysk valgte i første omgang at udsætte opstarten til november. Udviklingen i smittetal - selv med nuværende forsamlingsstørrelse og afstandskrav - har dog gjort, at opstart nu er udsat til 1. marts. Med lidt held bringer det spæde forår smitten til et minimum; selvom håbet er lidt spinkelt. Vi glæder os meget til normale tider, dvs. når en vaccine er udbredt!
Kommunen har indvilliget i at annullere vores lokalebooking i de pgl. måneder. Vi slipper så for en del af vores omkostninger, da vi jo ikke har indtægter fra danserne - men det fratager os desværre også muligheden for noget socialt indendørs, f.eks. fællesspisning. Der er forslag om fælles gåture i naturen; og selv med begrænset forhåndstilslutning, så vil det forhåbentligt blive nogle lyspunkter i en meget lang og mørk periode!

Sydjysk Square Dance Kolding / Henning Thomsen


24. november 2020

Sydsjællands Square Dance Club

Her i Sydsjællands Square Dance Club holder vi pause til efter nytår.

Sydsjællands Square Dance Club / Bent Holm


 

Dokumenter

- fra myndighederne

Dato Afsender
6. januar 2022 DGI & DIF;
22. december 2021 Kulturministeriet
14. juni 2021 Kulturministeriet
10. juni 2021 Justitsministeriet
8. maj 2021 Kulturministeriets retningslinier
4. maj 2021 Kulturministeriets retningslinier
19. april 2021 Kulturministeriets retningslinier
12. marts 2021 Nyt fra DGI
27. februar 2021 Nyt fra Kulturministeriet 
10. december 2020 Nyt fra DGI
7. december 2020 Nyt fra DGI
30. oktober 2020 NYT fra DGI og DIF
30. august 2020 Square Dance Danmark
23. august 2020 Square Dance Danmark
20. juli 2020 Kulturministeriet

 

 

 


2021-06-14_kulturministeriet