DAASDC Hearing Aid System


Text/HTML

Har du svært ved at høre, hvad det er, som calleren vil have dig til at gøre?


Fortvivl ikke, for måske er der hjælp at hente i det Hearing Aid system, som DAASDC har anskaffet og valgt at introducere i Danmark.

Systemet virker ved, at lyden fra callerens mikrofon sendes direkte til en modtager med et head-set, som du bærer med dig rundt i dansen.

Download folder til udskrift

Hvad er DAASDC Hearing Aid systemet?
Et system, der skal hjælpe dansere, der har svært ved at filtrere call’ene fra det samlede lydindtryk af musikken og det generelle lydniveau i dansehallen.
EAASDC, via Joachim Rühenbeck, har taget initiativ til at introducere et standardiseret system, der kan sende lyden fra callerens mikrofon direkte ud til en brugers hovedtelefon. Brugeren får således callerens stemme direkte ind i øret, og lydene fra dansehallen og musikken bliver mindre dominerende. Herved bliver chancen for at opfatte de enkelte calls væsentligt forbedret.

Systemet virker ved, at der i hver dansehal sættes en sender på mikrofonudgangen fra callerens mixer/forstærker. På senderen vælges et kanalnummer. Dansere i hallen kan så sætte deres personlige modtager til samme kanalnummer, hvorefter de kan få stemmen fra den specifikke hal direkte ind i øret.

På større stævner, kan hver enkelt hal udstyres med hver sin sender, og danserne kan skifte deres egen modtager til den specifikke hal, som de ønsker at danse i.

DAASDC har valgt at introducere det samme system i Danmark, så systemet kan anvendes på tværs af EAASDC-landene, Danmark og andre lande, der måtte lægge sig op ad samme standard.


For at få introduceret systemet i Danmark har DAASDC anskaffet fire komplette systemer, der hver især består af én sender og to modtagere, som illustreret på næste side.

Disse fire DAASDC-sæt er pakket i hver sin kasse, og brugen af dem administreres i hhv Vest og Øst af:

 • Hearing Aid - Vest
  Svend-Erik Mosegaard Hansen
  Skolevænget 16
  7430 Ikast
  Tlf: 24 66 47 74
  Mail: se.mosegaard@gmail.com

 • Hearing Aid - Øst
  Poul Hartmann Tyrrell
  Solhegnet 15
  2670 Greve
  Tlf: 93 80 48 05
  Mail: poul@tyrrell.dk


Annoncering af Hearing AidLogo til flyers og danseoversigter
Bruges tilsvarende under EAASDC

Download logo

Skilt til udskrift med angivelse af hvilket kanal-nummer, der anvendes i en dansehal.

Download skiltet


Skilte med kanalnumre til udskrift:

Channel 0Channel 4Channel 8Channel C
Channel 1Channel 5Channel 9Channel D
Channel 2Channel 6Channel AChannel E
Channel 3Channel 7Channel BChannel F


Investering i anlæg • Klubber:
  Klubber, der ønsker at anvende systemet, forventes at anskaffe et sæt udstyr svarende til en af ovennævnte kasser, dog kun med ét modtager-sæt.
  Sender-delen kan anvendes på klub-aftener og til klubbens eksterne dansestævner.
  Modtager-delen er dels for at klubben kan teste, om systemet virker, og dels for at potentielle brugere kan prøve systemet, inden de investerer penge i et personligt modtager-sæt.

 • Brugere:
  Brugere, der ønsker at anvende systemet, forventes at anskaffe en modtager til personlig brug.


Formål med DAASDC's sæt: • Udlån til klubber, der er medlemmer af DAASDC, og som ønsker at give klubben og klubbens dansere mulighed for at prøve systemet, inden eventuelt køb af tilsvarende udstyr til eget brug.
 • Udlån til dansearrangementer, hvor der er brug for udstyr til flere haller, end klubben selv måtte have udstyr til.


Indhold

Frekvenser


ChannelFrequence
0863,1 Mhz
1864,1 Mhz
2863,6 Mhz
3864,6 Mhz
4863,3 Mhz
5864,3 Mhz
6863,8 Mhz
7864,8 Mhz
8863,2 Mhz
9864,2 Mhz
A863,7 Mhz
B864,7 Mhz
C863,4 Mhz
D864,4 Mhz
E863,9 Mhz
F864,9 Mhz


Bemærk, at kanalnummer på senderen skal være det samme, som på de modtagere, der skal modtage lyden.

Ved brug af flere sendere og kanaler, bør det undgås at bruge kanaler, der ligger tæt på hinanden.

Til brug for fire haller, brug fx: Kanal 0, 2, 5 og B.

Indkøb


 • Praktisk vedrørende indkøb:


  Udstyret købes i Tyskland via EAASDC (Joachim Rühenbeck). Kontakt Poul eller Svend-Erik vedr. hjælp til indkøb af udstyr.

 • Det anbefales, at al indkøb foretages via:


  Svend-Erik Mosegaard Hansen
  Tlf: 24 66 47 74
  Mail: se.mosegaard@gmail.com

 • Klubsystem:


 • Indkøb af et system med én sender og én modtager til klub.
  Svend-Erik bestiller følgende via EAASDC:  Desuden indkøber og tilvirker Svend-Erik nogle stik- og kabel-forbindelser til sammenkobling til caller-anlæg, fx Hilton.
  I alt bliver omkostningen for klubben ca 2.400 kroner for et samlet system.
  Ovennævnte er priser pr. 16. oktober 2023.

 • Indkøb til én bruger:

  Svend-Erik bestiller følgende via EAASDC:  Bemærk, at hvis der indkøbes udstyr for mere end 298 EUR, vil der ikke blive tillagt forsendelsesomkostninger.
  Prisen på modtageren inkluderer en mono-hovedtelefon og to opladelige AA-batterier.
  For at skabe et komplet system, skal tillægges en batteri-oplader (hvis man ikke har en sådan i forvejen).
  Den samlede pris på ét stk modtager-system bliver således ca 1.100 kr, plus en batterioplader, og evt forsendelsesomkostninger (Tyskland til Danmark, og internt i Danmark).
  Ovennævnte er priser pr. 16. oktober 2023.


Bemærk, at ikke alle er begejstrede for den mono-hovedtelefon, der medfølger produktet.
Der findes mange hovedtelefoner med 3,5 mm Jack-stik, som kan indkøbes for en billig pris efter egen smag.

DAASDC har forsøgt at indkøbe en Bluetooth-enhed, som sættes på modtageren i stedet for hovedtelefonen.
Bluetooth-signalet forårsager en forsinkelse i lyden, så det dur’ desværre ikke.