Søndag d. 31 marts afholdes et ide møde, hvor vi sammen skal være med til at "tænke". DAASDC vil finde en foredrags/oplægsholder til formiddag, og eftermiddag bliver: tænke, ide, hvad vil vi med squaredancen osv. Afsæt tid til at deltage!